Styret i Grendahusets Venner

Hallstein Larssen – Styreleder
 post@gre-ve.org
 951 04 155

Arnt Ove Frydenlund – Nestleder og sekretær
 post@gre-ve.org
 900 16 652

Eva Andreassen – Kasserer
 post@gre-ve.org
 481 50 842

Revisor: Bente Møgster Dahle