Personvernerklæring

Om Grendahusets Venner
Grendahusets Venner er en forening med organisasjonsnummer 993 540 099 og adresse Nordsolvær 29, 8740 Nordsolvær.

Behandlingsansvarlig
Styret i Grendahusets Venner er ansvarlig for behandling av personopplysninger. Det er kun styret i Grendahusets Venner som har tilgang til disse opplysningene.

Formål
Opplysningene brukes kun for å kunne håndtere henvendelser som kommer til Grendahusets Venner. Ingen av opplysningene vil bli gitt eller solgt videre til 3. part.

Rettslige grunnlag
Informasjon blir ikke solgt eller gitt videre, og informasjon blir kun benyttet til å håndtere innkomne henvendelser. Det er derfor ikke søkt om hjemmel for 3. parts behandling av informasjon som blir gitt av andre til Grendahusets Venner.

Personopplysninger som behandles
Informasjon som lagres etter henvendelser til Grendahusets Venner er navn, telefonnummer, e-postadresse og hva henvendelsen gjelder.

Kilde til informasjon
Personopplysninger hentes fra henvendelser til Grendahusets Venner på e-post, telefon og personlig oppmøte.

Opplysninger gitt frivillig
Det er frivillig for alle som henvender seg til Grendahusets Venner om de ønsker å oppgi personlige opplysninger.

Arkivering og sletting av informasjon
Personopplysninger arkiveres i e-post på en mail-server og i dokumenter på en dokument-server. Personer som tidligere har henvendt seg til Grendahusets Venner kan kontakte foreningen igjen og be om at deres personopplysninger slettes. Personopplysninger slettes ikke rutinemessig.

Rettigheter og lovverk
Grendahusets Venner forholder seg til norske lover og regler.

Kontaktinformasjon
Ved spørsmål til informasjon om personopplysninger kan styret i Grendahusets Venner kontaktes på e-post post@gre-ve.org.

Ansvarsfraskrivelse
På Grendahusets Venner sine nettsider finnes det lenker til eksterne nettsider. Grendahusets Venner er ikke ansvarlig for hvordan personopplysninger blir håndtert på disse nettsidene, og alle velger selv hvorvidt de vil følge disse lenkene. Grendahusets Venner er heller ikke ansvarlig for innholdet på de eksterne nettsidene.