Trimløypa

Trimløypa i Nordsolvær er 2 kilometer lang og man kan starte hvor man vil.

Der er 2 postkasser hvor en må skrive seg inn. Postkassene er plassert på de to høyeste punktene i løypa. Etter hver sesong trekkes ut premier til tilfeldige trimmere. Videre er det også en hovedpremie til «Årets Trimmer» etter antall besøk.