Styret i Grandahusets Venner

Arnt Ove Frydenlund – Styreleder
 post@gre-ve.org
 900 16 652

Odd Reidar Sagmo – Nestleder
 post@gre-ve.org
 992 37 541

Eva Andreassen – Kasserer
 post@gre-ve.org
 481 50 842

Revisor: Bente Møgster Dahle