Styret i Grandahusets Venner

Svein Åsen – Styreleder
post@gre-ve.org

Mary Dahle – Nestleder
post@gre-ve.org

Eva Andreassen – Kasserer
post@gre-ve.org

Revisor: Bente Møgster Dahle